Kapat
Kapat

İşletme Koçluğu

Her kademe yöneticilere;

Özel sektör işletmelerinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarında her kademe yöneticilere; klasik yönetim anlayışından farklı olarak yöneticilik nosyonuna çağın en güçlü yönetim aracı olan koçluğu da dahil ederek yönetme becerilerini kazandırmaya yönelik koçluk desteğini içerir.

Yeni atanmış yöneticilere ya da yönetici adaylarına

Koçluk destekli yönetim dinamikleri, liderlik, ekip kurma ve yönetebilme, iletişim vb. yönetici yetkinliklerini geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik destekleri içerir.

Profesyonel Yönetici ve takım koçluğunda, mentörlük ve eğitim (eden dili, ses, konuşma, diksiyon, temel iletişim becerileri, ikna ve uzlaşma becerileri) destekleri verilmektedir.

Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz?